Nime Helmut nimepäev on 20. november.

Eesnime Helmut statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helmut 195 mehel. Helmut on populaarsuselt 486. mehenimi.

Vanim Helmut on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Helmut on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Helmut vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,58.

Kõige rohkem on eesnimega Helmut sündinuid juunis, kokku 24.

Kõige populaarsem on eesnimi Helmut Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,14.