Nime Helmut nimepäev on 20. november.

Eesnime Helmut statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helmut 208 mehel. Helmut on populaarsuselt 471. mehenimi.

Vanim Helmut on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Helmut on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Helmut vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,29.

Kõige rohkem on eesnimega Helmut sündinuid mais, kokku 25.

Kõige populaarsem on eesnimi Helmut Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,10.