Nime Helve nimepäev on 27. veebruar.

Eesnime Helve statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helve 1120 naisel. Helve on populaarsuselt 170. naisenimi.

Vanim Helve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Helve on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Helve vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 34,17.

Kõige rohkem on eesnimega Helve sündinuid märtsis, kokku 125.

Kõige populaarsem on eesnimi Helve Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,34.