Nime Helve nimepäev on 27. veebruar.

Eesnime Helve statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helve 1152 naisel. Helve on populaarsuselt 168. naisenimi.

Vanim Helve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Helve on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Helve vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 33,03.

Kõige rohkem on eesnimega Helve sündinuid märtsis, kokku 129.

Kõige populaarsem on eesnimi Helve Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 24,26.