Nime Helvi nimepäev on 27. veebruar.

Eesnime Helvi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helvi 376 naisel. Helvi on populaarsuselt 385. naisenimi.

Vanim Helvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Helvi on keskmiselt 80 aasta vanune (mediaanvanus on 84).

Kõige populaarsem on eesnimi Helvi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 40,22.

Kõige rohkem on eesnimega Helvi sündinuid aprillis, kokku 43.

Kõige populaarsem on eesnimi Helvi Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.