Nime Helvi nimepäev on 27. veebruar.

Eesnime Helvi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helvi 398 naisel. Helvi on populaarsuselt 375. naisenimi.

Vanim Helvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Helvi on keskmiselt 80 aasta vanune (mediaanvanus on 83).

Kõige populaarsem on eesnimi Helvi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 40,81.

Kõige rohkem on eesnimega Helvi sündinuid aprillis, kokku 44.

Kõige populaarsem on eesnimi Helvi Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,45.