Nime Hendrik nimepäev on 19. jaanuar.

Eesnime Hendrik statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hendrik 1166 mehel. Hendrik on populaarsuselt 149. mehenimi.

Vanim Hendrik on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hendrik on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 22).

Kõige populaarsem on eesnimi Hendrik vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 20,59.

Kõige rohkem on eesnimega Hendrik sündinuid juulis, kokku 114.

Kõige populaarsem on eesnimi Hendrik Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,53.