Nime Hendrik nimepäev on 19. jaanuar.

Eesnime Hendrik statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hendrik 1154 mehel. Hendrik on populaarsuselt 150. mehenimi.

Vanim Hendrik on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hendrik on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 21).

Kõige populaarsem on eesnimi Hendrik vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 19,72.

Kõige rohkem on eesnimega Hendrik sündinuid juulis, kokku 113.

Kõige populaarsem on eesnimi Hendrik Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,24.