Nime Henn nimepäev on 19. jaanuar.

Eesnime Henn statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Henn 245 mehel ja alla viiel naisel. Henn on populaarsuselt 430. mehenimi ja 12643. naisenimi.

Vanim Henn on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Henn on keskmiselt 67 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Henn vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,40.

Kõige rohkem on eesnimega Henn sündinuid märtsis, kokku 26.

Kõige populaarsem on eesnimi Henn Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,97.