Nime Henno nimepäev on 19. jaanuar.

Eesnime Henno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Henno 122 mehel. Henno on populaarsuselt 615. mehenimi.

Vanim Henno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Henno on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Henno vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,31.

Kõige rohkem on eesnimega Henno sündinuid augustis, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Henno Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,20.