Nime Henri nimepäev on 19. jaanuar.

Eesnime Henri statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Henri 2011 mehel. Henri on populaarsuselt 86. mehenimi.

Vanim Henri on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Henri on keskmiselt 20 aasta vanune (mediaanvanus on 18).

Kõige populaarsem on eesnimi Henri vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 39,59.

Kõige rohkem on eesnimega Henri sündinuid juunis, kokku 194.

Kõige populaarsem on eesnimi Henri Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,39.