Nime Henri nimepäev on 19. jaanuar.

Eesnime Henri statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Henri 1987 mehel. Henri on populaarsuselt 87. mehenimi.

Vanim Henri on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Henri on keskmiselt 19 aasta vanune (mediaanvanus on 17).

Kõige populaarsem on eesnimi Henri vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 37,84.

Kõige rohkem on eesnimega Henri sündinuid juunis, kokku 192.

Kõige populaarsem on eesnimi Henri Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,67.