Nime Henriette nimepäev on 20. jaanuar.

Eesnime Henriette statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Henriette 28 naisel. Henriette on populaarsuselt 1554. naisenimi.

Vanim Henriette on vanuserühmas 30–34, noorim vanuserühmas 0–4.

Henriette on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Henriette vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,69.

Kõige rohkem on eesnimega Henriette sündinuid jaanuaris, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Henriette Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,10.