Nime Henriette nimepäev on 20. jaanuar.

Eesnime Henriette statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Henriette 29 naisel. Henriette on populaarsuselt 1523. naisenimi.

Vanim Henriette on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Henriette on keskmiselt 18 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Henriette vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,77.

Kõige rohkem on eesnimega Henriette sündinuid jaanuaris, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Henriette Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,10.