Nime Henrik nimepäev on 19. jaanuar.

Eesnime Henrik statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Henrik 304 mehel. Henrik on populaarsuselt 385. mehenimi.

Vanim Henrik on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Henrik on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 25).

Kõige populaarsem on eesnimi Henrik vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,18.

Kõige rohkem on eesnimega Henrik sündinuid märtsis, kokku 34.

Kõige populaarsem on eesnimi Henrik Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,08.