Nime Herbert nimepäev on 16. märts.

Eesnime Herbert statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Herbert 84 mehel. Herbert on populaarsuselt 744. mehenimi.

Vanim Herbert on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Herbert on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Herbert vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,02.

Kõige rohkem on eesnimega Herbert sündinuid septembris, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Herbert Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,42.