Nime Herman nimepäev on 12. juuli.

Eesnime Herman statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Herman 350 mehel. Herman on populaarsuselt 355. mehenimi.

Vanim Herman on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Herman on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 8).

Kõige populaarsem on eesnimi Herman vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,20.

Kõige rohkem on eesnimega Herman sündinuid novembris, kokku 36.

Kõige populaarsem on eesnimi Herman Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.