Nime Hermo nimepäev on 12. juuli.

Eesnime Hermo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hermo 33 mehel. Hermo on populaarsuselt 1167. mehenimi.

Vanim Hermo on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 10–14.

Hermo on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Hermo vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,56.

Kõige rohkem on eesnimega Hermo sündinuid juunis, kokku 8.