Nime Herta nimepäev on 4. november.

Eesnime Herta statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Herta 153 naisel. Herta on populaarsuselt 646. naisenimi.

Vanim Herta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Herta on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 9).

Kõige populaarsem on eesnimi Herta vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,29.

Kõige rohkem on eesnimega Herta sündinuid augustis, kokku 22.

Kõige populaarsem on eesnimi Herta Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,51.