Nime Herta nimepäev on 4. november.

Eesnime Herta statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Herta 161 naisel. Herta on populaarsuselt 626. naisenimi.

Vanim Herta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Herta on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 9).

Kõige populaarsem on eesnimi Herta vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,88.

Kõige rohkem on eesnimega Herta sündinuid augustis, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Herta Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,62.