Nime Hiie nimepäev on 17. aprill.

Eesnime Hiie statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hiie 289 naisel. Hiie on populaarsuselt 441. naisenimi.

Vanim Hiie on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hiie on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Hiie vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,82.

Kõige rohkem on eesnimega Hiie sündinuid mais, kokku 33.

Kõige populaarsem on eesnimi Hiie Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,14.