Nime Hiie nimepäev on 17. aprill.

Eesnime Hiie statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hiie 287 naisel. Hiie on populaarsuselt 445. naisenimi.

Vanim Hiie on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hiie on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Hiie vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,07.

Kõige rohkem on eesnimega Hiie sündinuid aprillis, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Hiie Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,17.