Nime Hilda nimepäev on 17. september.

Eesnime Hilda statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hilda 247 naisel. Hilda on populaarsuselt 488. naisenimi.

Vanim Hilda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hilda on keskmiselt 81 aasta vanune (mediaanvanus on 83).

Kõige populaarsem on eesnimi Hilda vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,97.

Kõige rohkem on eesnimega Hilda sündinuid mais, kokku 24.

Kõige populaarsem on eesnimi Hilda Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,06.