Nime Hilja nimepäev on 8. oktoober.

Eesnime Hilja statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hilja 743 naisel. Hilja on populaarsuselt 242. naisenimi.

Vanim Hilja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Hilja on keskmiselt 79 aasta vanune (mediaanvanus on 80).

Kõige populaarsem on eesnimi Hilja vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 58,78.

Kõige rohkem on eesnimega Hilja sündinuid juulis, kokku 69.

Kõige populaarsem on eesnimi Hilja Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,13.