Nime Hilje nimepäev on 8. oktoober.

Eesnime Hilje statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hilje 57 naisel. Hilje on populaarsuselt 1079. naisenimi.

Vanim Hilje on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 40–44.

Hilje on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Hilje vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,87.

Kõige rohkem on eesnimega Hilje sündinuid märtsis, kokku 7.