Nime Hilje nimepäev on 8. oktoober.

Eesnime Hilje statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hilje 60 naisel. Hilje on populaarsuselt 1060. naisenimi.

Vanim Hilje on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 40–44.

Hilje on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Hilje vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,17.

Kõige rohkem on eesnimega Hilje sündinuid mais, kokku 8.

Kõige populaarsem on eesnimi Hilje Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,32.