Nime Hillar nimepäev on 13. jaanuar.

Eesnime Hillar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hillar 756 mehel. Hillar on populaarsuselt 216. mehenimi.

Vanim Hillar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Hillar on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Hillar vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,95.

Kõige rohkem on eesnimega Hillar sündinuid augustis, kokku 85.

Kõige populaarsem on eesnimi Hillar Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,68.