Nime Hillar nimepäev on 13. jaanuar.

Eesnime Hillar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hillar 775 mehel. Hillar on populaarsuselt 208. mehenimi.

Vanim Hillar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Hillar on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Hillar vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 17,10.

Kõige rohkem on eesnimega Hillar sündinuid augustis, kokku 86.

Kõige populaarsem on eesnimi Hillar Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,13.