Nime Hille nimepäev on 17. september.

Eesnime Hille statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hille 677 naisel. Hille on populaarsuselt 261. naisenimi.

Vanim Hille on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Hille on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Hille vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,71.

Kõige rohkem on eesnimega Hille sündinuid juulis, kokku 73.

Kõige populaarsem on eesnimi Hille Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,13.