Nime Hille nimepäev on 17. september.

Eesnime Hille statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hille 663 naisel. Hille on populaarsuselt 265. naisenimi.

Vanim Hille on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Hille on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Hille vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,70.

Kõige rohkem on eesnimega Hille sündinuid mais, kokku 73.

Kõige populaarsem on eesnimi Hille Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,51.