Nime Hilma nimepäev on 26. august.

Eesnime Hilma statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hilma 68 naisel. Hilma on populaarsuselt 996. naisenimi.

Vanim Hilma on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 40–44.

Hilma on keskmiselt 83 aasta vanune (mediaanvanus on 86).

Kõige populaarsem on eesnimi Hilma vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,47.

Kõige rohkem on eesnimega Hilma sündinuid mais, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Hilma Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,70.