Nime Hindrek nimepäev on 10. aprill.

Eesnime Hindrek statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hindrek 152 mehel. Hindrek on populaarsuselt 557. mehenimi.

Vanim Hindrek on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Hindrek on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Hindrek vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,58.

Kõige rohkem on eesnimega Hindrek sündinuid juunis, kokku 18.

Kõige populaarsem on eesnimi Hindrek Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,49.