Nime Hindrek nimepäev on 10. aprill.

Eesnime Hindrek statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hindrek 153 mehel. Hindrek on populaarsuselt 545. mehenimi.

Vanim Hindrek on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Hindrek on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Hindrek vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,52.

Kõige rohkem on eesnimega Hindrek sündinuid juunis, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Hindrek Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,47.