Nime Hinge nimepäev on 2. november.

Eesnime Hinge statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hinge 27 naisel. Hinge on populaarsuselt 1590. naisenimi.

Vanim Hinge on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Hinge on keskmiselt 75 aasta vanune (mediaanvanus on 80).

Kõige populaarsem on eesnimi Hinge vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,68.