Nime Holger nimepäev on 2. august.

Eesnime Holger statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Holger 290 mehel. Holger on populaarsuselt 395. mehenimi.

Vanim Holger on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Holger on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Holger vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,05.

Kõige rohkem on eesnimega Holger sündinuid juulis, kokku 34.