Nime Holger nimepäev on 2. august.

Eesnime Holger statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Holger 290 mehel. Holger on populaarsuselt 394. mehenimi.

Vanim Holger on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Holger on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 24).

Kõige populaarsem on eesnimi Holger vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,29.

Kõige rohkem on eesnimega Holger sündinuid juulis, kokku 34.

Kõige populaarsem on eesnimi Holger Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.