Nime Hubert nimepäev on 3. veebruar.

Eesnime Hubert statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hubert 109 mehel. Hubert on populaarsuselt 653. mehenimi.

Vanim Hubert on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hubert on keskmiselt 22 aasta vanune (mediaanvanus on 8).

Kõige populaarsem on eesnimi Hubert vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,30.

Kõige rohkem on eesnimega Hubert sündinuid aprillis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Hubert Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,74.