Nime Hubert nimepäev on 3. veebruar.

Eesnime Hubert statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hubert 108 mehel. Hubert on populaarsuselt 651. mehenimi.

Vanim Hubert on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hubert on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 9).

Kõige populaarsem on eesnimi Hubert vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,15.

Kõige rohkem on eesnimega Hubert sündinuid juulis, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Hubert Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,45.