Nime Hugo nimepäev on 3. veebruar.

Eesnime Hugo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hugo 1159 mehel. Hugo on populaarsuselt 152. mehenimi.

Vanim Hugo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hugo on keskmiselt 15 aasta vanune (mediaanvanus on 8).

Kõige populaarsem on eesnimi Hugo vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 47,89.

Kõige rohkem on eesnimega Hugo sündinuid augustis, kokku 117.

Kõige populaarsem on eesnimi Hugo Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,23.