Nime Hugo nimepäev on 3. veebruar.

Eesnime Hugo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hugo 1112 mehel. Hugo on populaarsuselt 151. mehenimi.

Vanim Hugo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hugo on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 8).

Kõige populaarsem on eesnimi Hugo vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 44,73.

Kõige rohkem on eesnimega Hugo sündinuid augustis, kokku 109.

Kõige populaarsem on eesnimi Hugo Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,05.