Nime Huko nimepäev on 3. veebruar.

Eesnime Huko statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Huko 31 mehel. Huko on populaarsuselt 1216. mehenimi.

Vanim Huko on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Huko on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Huko vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,00.

Kõige rohkem on eesnimega Huko sündinuid juunis, kokku 5.