Nime Harald nimepäev on 1. aprill.

Eesnime Harald statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Harald 288 mehel. Harald on populaarsuselt 372. mehenimi.

Vanim Harald on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Harald on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 26).

Kõige populaarsem on eesnimi Harald vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,50.

Kõige rohkem on eesnimega Harald sündinuid juulis, kokku 28.

Kõige populaarsem on eesnimi Harald Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,38.