Nime Helme nimepäev on 7. mai.

Eesnime Helme statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helme 108 naisel. Helme on populaarsuselt 745. naisenimi.

Vanim Helme on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Helme on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 75).

Kõige populaarsem on eesnimi Helme vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,22.

Kõige rohkem on eesnimega Helme sündinuid jaanuaris, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Helme Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,71.