Nime Hugo nimepäev on 3. veebruar.

Eesnime Hugo statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hugo 1006 mehel. Hugo on populaarsuselt 164. mehenimi.

Vanim Hugo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hugo on keskmiselt 18 aasta vanune (mediaanvanus on 8).

Kõige populaarsem on eesnimi Hugo vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 43,83.

Kõige rohkem on eesnimega Hugo sündinuid augustis, kokku 96.

Kõige populaarsem on eesnimi Hugo Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,37.