Eesnime Igor statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Igor 6185 mehel. Igor on populaarsuselt 9. mehenimi.

Vanim Igor on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Igor on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Igor vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 126,15.

Kõige rohkem on eesnimega Igor sündinuid juunis, kokku 571.

Kõige populaarsem on eesnimi Igor Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 103,63.