Nime Iida nimepäev on 24. aprill.

Eesnime Iida statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Iida 62 naisel. Iida on populaarsuselt 1044. naisenimi.

Vanim Iida on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Iida on keskmiselt 15 aasta vanune (mediaanvanus on 4).

Kõige populaarsem on eesnimi Iida vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,73.

Kõige rohkem on eesnimega Iida sündinuid veebruaris, kokku 10.