Nime Iiris nimepäev on 9. aprill.

Eesnime Iiris statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Iiris 301 naisel. Iiris on populaarsuselt 434. naisenimi.

Vanim Iiris on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Iiris on keskmiselt 15 aasta vanune (mediaanvanus on 10).

Kõige populaarsem on eesnimi Iiris vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,05.

Kõige rohkem on eesnimega Iiris sündinuid oktoobris, kokku 31.

Kõige populaarsem on eesnimi Iiris Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,73.