Nime Iiris nimepäev on 9. aprill.

Eesnime Iiris statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Iiris 284 naisel. Iiris on populaarsuselt 446. naisenimi.

Vanim Iiris on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Iiris on keskmiselt 15 aasta vanune (mediaanvanus on 10).

Kõige populaarsem on eesnimi Iiris vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,52.

Kõige rohkem on eesnimega Iiris sündinuid oktoobris, kokku 28.

Kõige populaarsem on eesnimi Iiris Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,69.