Nime Iivi nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Iivi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Iivi 156 naisel. Iivi on populaarsuselt 637. naisenimi.

Vanim Iivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Iivi on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Iivi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,70.

Kõige rohkem on eesnimega Iivi sündinuid aprillis, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Iivi Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,17.