Nime Iivi nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Iivi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Iivi 162 naisel. Iivi on populaarsuselt 627. naisenimi.

Vanim Iivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Iivi on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Iivi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,01.

Kõige rohkem on eesnimega Iivi sündinuid aprillis, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Iivi Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,14.