Nime Iivo nimepäev on 22. august.

Eesnime Iivo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Iivo 27 mehel. Iivo on populaarsuselt 1309. mehenimi.

Vanim Iivo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Iivo on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige rohkem on eesnimega Iivo sündinuid augustis, kokku 5.