Nime Iivo nimepäev on 22. august.

Eesnime Iivo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Iivo 27 mehel. Iivo on populaarsuselt 1292. mehenimi.

Vanim Iivo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Iivo on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Iivo vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,62.

Kõige rohkem on eesnimega Iivo sündinuid augustis, kokku 5.