Nime Iko nimepäev on 13. veebruar.

Eesnime Iko statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Iko 59 mehel ja alla viiel naisel. Iko on populaarsuselt 873. mehenimi ja 7879. naisenimi.

Vanim Iko on vanuserühmas 45–49, noorim vanuserühmas 0–4.

Iko on keskmiselt 14 aasta vanune (mediaanvanus on 9).

Kõige populaarsem on eesnimi Iko vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,12.

Kõige rohkem on eesnimega Iko sündinuid novembris, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Iko Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,06.