Nime Iko nimepäev on 13. veebruar.

Eesnime Iko statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Iko 66 mehel ja alla viiel naisel. Iko on populaarsuselt 840. mehenimi ja 7998. naisenimi.

Vanim Iko on vanuserühmas 45–49, noorim vanuserühmas 0–4.

Iko on keskmiselt 13 aasta vanune (mediaanvanus on 9).

Kõige populaarsem on eesnimi Iko vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,87.

Kõige rohkem on eesnimega Iko sündinuid novembris, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Iko Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,06.