Nime Illar nimepäev on 13. jaanuar.

Eesnime Illar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Illar 256 mehel. Illar on populaarsuselt 423. mehenimi.

Vanim Illar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Illar on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Illar vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,28.

Kõige rohkem on eesnimega Illar sündinuid märtsis, kokku 27.

Kõige populaarsem on eesnimi Illar Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.