Nime Illar nimepäev on 13. jaanuar.

Eesnime Illar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Illar 267 mehel. Illar on populaarsuselt 410. mehenimi.

Vanim Illar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Illar on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Illar vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,44.

Kõige rohkem on eesnimega Illar sündinuid märtsis, kokku 27.

Kõige populaarsem on eesnimi Illar Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,09.