Nime Ille nimepäev on 17. september.

Eesnime Ille statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ille 321 naisel. Ille on populaarsuselt 421. naisenimi.

Vanim Ille on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Ille on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Ille vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,66.

Kõige rohkem on eesnimega Ille sündinuid märtsis, kokku 33.

Kõige populaarsem on eesnimi Ille Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,61.