Nime Illimar nimepäev on 16. jaanuar.

Eesnime Illimar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Illimar 155 mehel. Illimar on populaarsuselt 547. mehenimi.

Vanim Illimar on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Illimar on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Illimar vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,83.

Kõige rohkem on eesnimega Illimar sündinuid jaanuaris, kokku 18.

Kõige populaarsem on eesnimi Illimar Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,53.