Nime Illimar nimepäev on 16. jaanuar.

Eesnime Illimar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Illimar 156 mehel. Illimar on populaarsuselt 541. mehenimi.

Vanim Illimar on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Illimar on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Illimar vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,87.

Kõige rohkem on eesnimega Illimar sündinuid jaanuaris, kokku 18.

Kõige populaarsem on eesnimi Illimar Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,51.