Nime Ilmar nimepäev on 16. jaanuar.

Eesnime Ilmar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ilmar 1246 mehel. Ilmar on populaarsuselt 143. mehenimi.

Vanim Ilmar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ilmar on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Ilmar vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 23,02.

Kõige rohkem on eesnimega Ilmar sündinuid märtsis, kokku 135.

Kõige populaarsem on eesnimi Ilmar Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,64.