Nime Ilmar nimepäev on 16. jaanuar.

Eesnime Ilmar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ilmar 1291 mehel. Ilmar on populaarsuselt 139. mehenimi.

Vanim Ilmar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ilmar on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Ilmar vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 23,98.

Kõige rohkem on eesnimega Ilmar sündinuid märtsis, kokku 137.

Kõige populaarsem on eesnimi Ilmar Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,42.