Nime Ilme nimepäev on 26. august.

Eesnime Ilme statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ilme 921 naisel. Ilme on populaarsuselt 209. naisenimi.

Vanim Ilme on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Ilme on keskmiselt 74 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Ilme vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 37,78.

Kõige rohkem on eesnimega Ilme sündinuid märtsis, kokku 90.

Kõige populaarsem on eesnimi Ilme Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,55.