Nime Ilme nimepäev on 26. august.

Eesnime Ilme statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ilme 895 naisel. Ilme on populaarsuselt 212. naisenimi.

Vanim Ilme on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Ilme on keskmiselt 75 aasta vanune (mediaanvanus on 75).

Kõige populaarsem on eesnimi Ilme vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 42,31.

Kõige rohkem on eesnimega Ilme sündinuid märtsis, kokku 86.

Kõige populaarsem on eesnimi Ilme Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,16.