Nime Ilmi nimepäev on 26. august.

Eesnime Ilmi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ilmi 87 naisel. Ilmi on populaarsuselt 868. naisenimi.

Vanim Ilmi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Ilmi on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Ilmi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,35.

Kõige rohkem on eesnimega Ilmi sündinuid jaanuaris, kokku 11.