Nime Ilona nimepäev on 18. august.

Eesnime Ilona statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ilona 1334 naisel. Ilona on populaarsuselt 139. naisenimi.

Vanim Ilona on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ilona on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Ilona vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 23,90.

Kõige rohkem on eesnimega Ilona sündinuid märtsis, kokku 127.

Kõige populaarsem on eesnimi Ilona Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,16.