Nime Ilona nimepäev on 18. august.

Eesnime Ilona statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ilona 1348 naisel. Ilona on populaarsuselt 139. naisenimi.

Vanim Ilona on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ilona on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Ilona vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,10.

Kõige rohkem on eesnimega Ilona sündinuid märtsis, kokku 134.

Kõige populaarsem on eesnimi Ilona Harju maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,76.