Nime Ilse nimepäev on 19. november.

Eesnime Ilse statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ilse 230 naisel. Ilse on populaarsuselt 512. naisenimi.

Vanim Ilse on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ilse on keskmiselt 74 aasta vanune (mediaanvanus on 79).

Kõige populaarsem on eesnimi Ilse vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,13.

Kõige rohkem on eesnimega Ilse sündinuid aprillis, kokku 29.

Kõige populaarsem on eesnimi Ilse Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.