Nime Ilse nimepäev on 19. november.

Eesnime Ilse statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ilse 254 naisel. Ilse on populaarsuselt 480. naisenimi.

Vanim Ilse on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ilse on keskmiselt 76 aasta vanune (mediaanvanus on 80).

Kõige populaarsem on eesnimi Ilse vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,86.

Kõige rohkem on eesnimega Ilse sündinuid aprillis, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Ilse Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,14.