Nime Imbi nimepäev on 11. juuni.

Eesnime Imbi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Imbi 674 naisel. Imbi on populaarsuselt 260. naisenimi.

Vanim Imbi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Imbi on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Imbi vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 17,39.

Kõige rohkem on eesnimega Imbi sündinuid aprillis, kokku 80.

Kõige populaarsem on eesnimi Imbi Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,13.