Nime Imbi nimepäev on 11. juuni.

Eesnime Imbi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Imbi 688 naisel. Imbi on populaarsuselt 257. naisenimi.

Vanim Imbi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Imbi on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Imbi vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,75.

Kõige rohkem on eesnimega Imbi sündinuid aprillis, kokku 81.

Kõige populaarsem on eesnimi Imbi Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,04.