Nime Imre nimepäev on 10. aprill.

Eesnime Imre statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Imre 636 mehel. Imre on populaarsuselt 243. mehenimi.

Vanim Imre on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Imre on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Imre vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,18.

Kõige rohkem on eesnimega Imre sündinuid augustis, kokku 60.

Kõige populaarsem on eesnimi Imre Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,24.