Nime Indrek nimepäev on 10. aprill.

Eesnime Indrek statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Indrek 3482 mehel. Indrek on populaarsuselt 30. mehenimi.

Vanim Indrek on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Indrek on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Indrek vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 65,44.

Kõige rohkem on eesnimega Indrek sündinuid aprillis, kokku 342.

Kõige populaarsem on eesnimi Indrek Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 54,29.