Nime Indrek nimepäev on 10. aprill.

Eesnime Indrek statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Indrek 3495 mehel. Indrek on populaarsuselt 30. mehenimi.

Vanim Indrek on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Indrek on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Indrek vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 64,02.

Kõige rohkem on eesnimega Indrek sündinuid aprillis, kokku 343.

Kõige populaarsem on eesnimi Indrek Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 53,27.