Nime Indrek nimepäev on 10. aprill.

Eesnime Indrek statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Indrek 3522 mehel. Indrek on populaarsuselt 30. mehenimi.

Vanim Indrek on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Indrek on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Indrek vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 63,41.

Kõige rohkem on eesnimega Indrek sündinuid aprillis, kokku 344.

Kõige populaarsem on eesnimi Indrek Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 53,59.