Nime Ines nimepäev on 21. jaanuar.

Eesnime Ines statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ines 177 naisel. Ines on populaarsuselt 591. naisenimi.

Vanim Ines on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ines on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Ines vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,46.

Kõige rohkem on eesnimega Ines sündinuid juulis, kokku 22.

Kõige populaarsem on eesnimi Ines Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,68.