Nime Inga nimepäev on 5. oktoober.

Eesnime Inga statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Inga 1440 naisel. Inga on populaarsuselt 131. naisenimi.

Vanim Inga on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Inga on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Inga vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,78.

Kõige rohkem on eesnimega Inga sündinuid veebruaris, kokku 139.

Kõige populaarsem on eesnimi Inga Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,46.