Nime Inga nimepäev on 5. oktoober.

Eesnime Inga statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Inga 1438 naisel. Inga on populaarsuselt 126. naisenimi.

Vanim Inga on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Inga on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Inga vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 28,37.

Kõige rohkem on eesnimega Inga sündinuid veebruaris, kokku 139.

Kõige populaarsem on eesnimi Inga Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,25.