Nime Inge nimepäev on 5. oktoober.

Eesnime Inge statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Inge 971 naisel. Inge on populaarsuselt 202. naisenimi.

Vanim Inge on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Inge on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Inge vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,78.

Kõige rohkem on eesnimega Inge sündinuid augustis, kokku 102.

Kõige populaarsem on eesnimi Inge Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,27.