Nime Ingel nimepäev on 6. september.

Eesnime Ingel statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ingel 73 naisel. Ingel on populaarsuselt 958. naisenimi.

Vanim Ingel on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Ingel on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 18).

Kõige populaarsem on eesnimi Ingel vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,47.

Kõige rohkem on eesnimega Ingel sündinuid mais, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Ingel Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.