Nime Ingel nimepäev on 6. september.

Eesnime Ingel statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ingel 73 naisel. Ingel on populaarsuselt 955. naisenimi.

Vanim Ingel on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Ingel on keskmiselt 22 aasta vanune (mediaanvanus on 17).

Kõige populaarsem on eesnimi Ingel vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,77.

Kõige rohkem on eesnimega Ingel sündinuid mais, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Ingel Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.